Best Tervező és Szolgáltató Kft
Vízmű ágazat mást keres? váltson a KTV ágazatra
1183 Budapest, Gyömrői út 154
Telefon: (+36 1) 294 7677, (+36 1) 297 0114
Fax: (+36 1) 291 5060

Vízóra, lakás-mellékmérő tervezés és csere

Cégünk a Fővárosi Vízművek Zrt szerződött partnerként kifejezetten vízóra, lakás-mellékmérő, locsolási mellékvízmérő szerelésre, cserére és az ezekkel kapcsolatos tervezésre, valamint ügyintézésre szakosodott Budapest teljes területén.

A Best Kft 2007 januárja óta végzi ezeket a tevékenységeket. Kollégáink gyorsan és szakszerűen elvégzik az előírt 8 éves ciklusonkénti mérőcserét, a kivitelezés során ellenőrzik a mellékmérők műszakilag helyes beszerelését és az ezt igazoló záróelem (VIPAK gyűrű) felszerelését is azonnal végrehajtják, így külön műszaki átvételre már nincs szükség.

Az 1991. évi XLV. számú mérésügyi törvény szerint a vízmérők a kötelező hitelesítésű mérőeszközök körébe tartoznak, forgalomba kerülésük előtti első, kötelező hitelesítésüket a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (MKEH) - korábban Országos Mérésügyi Hivatal (OMH) - végzi el. Az MKEH a hitelesítési eljárás során a mérőt tanúsító jellel látja el, amely tartalmazza a hitelesítés évét. A mellékvízmérők hitelességi ideje a 247/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet értelmében 8 év, ezért azokat a hitelesítés évétől számított nyolcadik évben cserélni, vagy újrahitelesíteni kell.

Az 58/2013 (II.27.) számú kormányrendelet értelmében az ingatlanon belüli mellékvízmérő jellemzően a fogyasztó tulajdonát képezi, ezért annak hitelesítéséről, cseréjéről a tulajdonos saját költségén köteles gondoskodni.

A Díjbeszedő Holding Zrt. és a Fővárosi Vízművek Zrt. a helyszínen kitöltött, általunk leadott Mellékmérős díjmegosztási szerződés módosító dokumentum alapján tudja az új mellékmérőket felvezetni a számlázási rendszerbe. A fenti dokumentumot a bekötési főmérő szerinti vízdíjfizetőnek (társasházaknál jellemzően a közösképviselőnek) alá kell írnia és a megrendelőnek vissza kell juttatnia a a Best Kft címére.

© Best Kft 2018