Best Tervező és Szolgáltató Kft
Vízmű ágazat mást keres? váltson a KTV ágazatra
1183 Budapest, Gyömrői út 154
Telefon: (+36 1) 294 7677, (+36 1) 297 0114
Fax: (+36 1) 291 5060

Gyakran Ismétlődő Kérdések (GYIK)

Lakás-mellékmérő

Miért kell a lakás-, és locsolási célú mellékmérőket 8 évenként újra hitelesíteni, illetve cserélni?

Az 1991. évi XLV. számú mérésügyi törvény szerint a vízmérők a kötelező hitelesítésű mérőeszközök körébe tartoznak, forgalomba kerülésük előtti első, kötelező hitelesítésüket a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (MKEH) - korábban Országos Mérésügyi Hivatal (OMH) - végzi el. Az MKEH a hitelesítési eljárás során a mérőt tanúsító jellel látja el, amely tartalmazza a hitelesítés évét. A mellékvízmérők hitelességi ideje a 247/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet értelmében 8 év, ezért azokat a hitelesítés évétől számított nyolcadik évben cserélni, vagy újrahitelesíteni kell.

Az 58/2013 (II.27.) számú kormányrendelet értelmében az ingatlanon belüli mellékvízmérő jellemzően a fogyasztó tulajdonát képezi, ezért annak hitelesítéséről, cseréjéről a tulajdonos saját költségén köteles gondoskodni.

A nyolc év letelte után a beépített mérő nem tekinthető hitelesnek, ebből kifolyólag nem felel meg a számlázásra vonatkozó követelményeknek, így azt cserélni, vagy újra hitelesíttetni szükséges.

Mi a teendő, ha újra akarom hitelesíttetni, vagy le akarom cseréltetni a lakás-mellékmérőmet?

Budapesten számos vízmérő hitelesítő labor üzemel, ahol a lejárt hitelességű vízmérőket újra lehet hitelesíttetni. A gyakorlat ugyanakkor azt mutatja, hogy nem minden vízmérő típus újra hitelesíthető (a szerkezetileg rossz állapotú vízmérőket például nem minden esetben lehet felújítani, mivel előfordulhat, hogy már nem kaphatóak hozzájuk új alkatrészek).

Mivel az újrahitelesítés költsége általában meghaladja a csere költségeit, azt javasoljuk Önnek, hogy a Fővárosi Vízművek Zrt által maximált árakon cseréltesse le a lejárt hitelesítésű mellékmérőit. A mellékmérők cseréjének díja a mérők cseréjét, valamint a hitelesítés és a plombálás költségeit is tartalmazza. Az általunk beépített mellékmérők újak és az MKEH (Magyar Kereskedelmi Engedélyeztetési Hivatal) által hitelesítettek. Amennyiben a mérő akadozás, esetleges leállása nem a vízvezeték hálózat szennyeződéséből (homok, rozsda, egyéb szennyeződések) adódik, a gyártó a beépített anyagokra 1 év garanciát vállal.

Mi a teendő, ha lakás-mellékmérőt akarok szereltetni?

Új lakás-mellékmérőjének felszereléséhez először tervet kell készíttetni, és azt a Fővárosi Vízművek Zrt-nél jóvá kell hagyatni. Amennyiben már rendelkezik a Fővárosi Vízművek Zrt által jóváhagyott víztervvel, annak alapján a kivitelezést társaságunk meg tudja kezdeni. A várható szerelési időpontról telefonon egyeztetünk Önnel megrendelésének leadásakor. A szerelést követően szerelőink átadják Önnek a Mellékmérős díjmegosztási szerződést, melynek minden példányát Önnek, valamint a közös képviselőnek, illetve a főmérő tulajdonosának is alá kell írnia. Amennyiben az Önök házában nincsen közösképviselő, 3 lakó aláírása is elegendő.

Ha nem rendelkezik jóváhagyott tervvel, cégünk a helyszíni felmérést és tervezést is elvégzi Önnek. Ez esetben elég igényét telefonon jeleznie, hogy kollégánk megkereshesse Önt időpont egyeztetés céljából. A helyszínen egyeztetik Önnel az igényeit és a műszaki lehetőségeket. A helyszíni felmérés során átadjuk Önnek a tervjóváhagyásra vonatkozó nyomtatványokat, és beszedjük a tervjóváhagyási-, valamint a tervezési díjat. Ezt követően elkészítjük és a Fővárosi Vízművek Zrt-nél jóváhagyatjuk a tervet, majd következik a vízmérő kiépítése.

Mi a teendő, ha a lakásomban van mellékmérő, de nincsen bejelentve és be szeretnék kerülni a Fővárosi Vízművek Zrt számlázási rendszerébe

Ehhez először is tervet kell készíttetni, és azt a Fővárosi Vízművek Zrt-nél jóvá kell hagyatni. Ha az Ön lakásában jelenleg felszerelt mellékmérő gyártása óta még nem telt el nyolc év (vagyis nem járt le a mérő hitelességi ideje), akkor csak műszaki átvétel elvégzésére és a mérő plombálására van szükség. Amennyiben a felszerelt mérő nyolc évnél régebbi (vagyis már lejárt a hitelességi ideje), a számlázásba vételhez azt le kell cserélni, vagy újra kell hitelesíttetni. Ennek során a szerelő kötelessége a meglévő szerelést - amennyiben szükséges - szabályossá tenni.

Mennyibe kerül az új lakás-mellékmérő kiépítése?

Az új mérő beszerelésére és tervezésére vonatkozó maximális bruttó árakat megtalálhatja a Fővárosi Vízművek Zrt honlapján, valamint cégünk honlapjának "Árak" aloldalán.

A feltüntetett kivitelezési árak STANDARD alapszerelésre vonatkoznak, mely a következőket tartalmazza:

A feltüntetett árak az Áfát tartalmazzák.

A helyreállítási munkák (pl. vakolás, csempézés vagy festés) árát a vállalási ár nem tartalmazza. A beépített többlet anyagok és munkadíj egyedi kalkulációval kerülnek megállapításra a helyszínen.

A beépítésre kerülő mérők általában B Meters, MINOL, MOM, ISTA METRE vagy Zenner gyártmányú, tárgyévi gyártású és hitelesítésű mérők, melyekre a szereléssel együtt 1 év teljes körű garanciát vállalunk.

Mennyibe kerül a meglévő lakás-mellékmérő cseréje?

Meglévő, a számlázási rendszerben szereplő lakás-mellékmérők cseréjét a Fővárosi Vízművek Zrt által maximált árak szerint végezzük, amelyeket megtalálhat a Fővárosi Vízművek Zrt honlapján, valamint cégünk honlapjának "Árak" aloldalán. Az árak az Áfát tartalmazzák. A csere árak a standard mérők árát tartalmazzák, a csapra szerelhető, rövid kivitelű, vagy falidobozban falba építhető vízmérőt nem. A mérők árairól, kérjük érdeklődjön ügyintézőinknél a megrendelés alkalmával.

Mi történik, ha már beszereltettem az új mellékmérőket?

Az új mellékmérők beszerelését követően a kollégáink által kitöltött, és a fogyasztó, illetve a társasházi közös képviselő, vagy főmérő tulajdonos által aláírt nyomtatványokat (Mellékmérős díjmegosztási szerződés) a Fővárosi Vízművek Zrt részére ügyintézésre két héten belül átadjuk. Ehhez elengedhetetlenül szükséges, hogy Ön a nyomtatványokat megfelelően kitöltve és a szükséges aláírásokkal ellátva minél hamarabb eljuttassa cégünk számára (postai úton, vagy ügyfélszolgálatunkon való személyes leadással).

Honnan lehet tudni, hogy milyen vízmérőm van?

A leggyakoribb vízóra típusok:

Speciális típusok:

Felhívjuk figyelmét A speciális (nem standard) típusú vízmérők árai magasabbak a normál mérőkénél, így csere esetén a díjszabásban szereplő árakhoz képest többlet költséggel kell számolni.

Locsolási célú mellékvízmérő:

Mi a teendő, ha locsolási célú mellékmérőt akarok beszereltetni?

Új locsolási célú mellékmérő felszereléséhez a fogyasztónak be kell szereznie a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt-től az Igénybejelentő az elkülönítetten mért locsolási célú mellékvízmérő telepítéséhez című nyomtatványt (3 pld.), valamint a Díjbeszedő Zrt-től 2db "nullás" igazolást. Eközben a helyszíni felmérés és a terv készítése párhuzamosan végezhető. A tervet elkészítése után a Fővárosi Vízművek Zrt-nél jóvá kell hagyatni, csatolva hozzá a 3 pld. megállapodást és a 2db nullás igazolást. A tervjóváhagyás feltétele az, hogy a fogyasztónak ne legyen tartozása sem a Fővárosi Vízművek Zrt, sem a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt felé. Erről bővebben olvashat a Fővárosi Vízművek Zrt honlapján. A tervezést, a terv engedélyeztetését és a beszerelést a továbbiakban cégünk intézi.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt-től a 3 pld. megállapodás, valamint a Díjbeszedő Zrt-től a "nullás" igazolások beszerzése a fogyasztó feladata.

A terv a falbontás nélkül, kizárólag szemrevételezés alapján készül, ezért a kivitelezés során eltérések adódhatnak, melyek többlet anyag- és munkadíjat okozhatnak.

Mikor kell a locsolási célú mellékmérőket cserélni vagy újra hitelesíteni?

Az 1991. évi XLV. számú mérésügyi törvény szerint a vízmérők a kötelező hitelesítésű mérőeszközök körébe tartoznak, forgalomba kerülésük előtti első, kötelező hitelesítésüket a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (MKEH) - korábban Országos Mérésügyi Hivatal (OMH) - végzi el. Az MKEH a hitelesítési eljárás során a mérőt tanúsító jellel látja el, amely tartalmazza a hitelesítés évét. A mellékvízmérők hitelességi ideje a 247/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet értelmében 8 év, ezért azokat a hitelesítés évétől számított nyolcadik évben cserélni, vagy újrahitelesíteni kell.

Az 58/2013 (II.27.) számú kormányrendelet értelmében az ingatlanon belüli mellékvízmérő jellemzően a fogyasztó tulajdonát képezi, ezért annak hitelesítéséről, cseréjéről a tulajdonos saját költségén köteles gondoskodni.

A nyolc év letelte után a beépített mérő nem tekinthető hitelesnek, ebből kifolyólag nem felel meg a számlázásra vonatkozó követelményeknek, így azt cserélni, vagy újra hitelesíttetni szükséges.

Milyen nyomtatványok szükségesek a cseréhez?

A Mellékmérős díjmegosztási szerződés és a Cserenyilatkozat kitöltése és aláírása szükséges a fogyasztó- és főmérő tulajdonos által, 2-2 példányban.

Milyen nyomtatványok szükségesek az újszereléshez?

Az Igénybejelentő mellékmérő szerelési terv jóváhagyásához, és a Mellékmérős díjmegosztási szerződés kitöltése és aláírása a tervező-, a fogyasztó- és főmérő tulajdonos által, 2-2 példányban.

Mi a teendő a kitöltött és aláírt nyomtatványokkal?

A nyomtatványokat személyesen leadhatja vagy postai úton megküldheti a cserét végző cégnek, azaz nekünk. Ügyfélszolgálatunk nyitvatartásáról, valamint elérhetőségeinkről a honlapunk "Elérhetőségek" aloldalán tájékozódhat.

Ki jelentheti le a lecserélt mellékmérőt?

Amennyiben a Fővárosi Vízművek Zrt szerződött partnerével - például társaságunkkal - végezteti a munkát, a cserét követően ők kötelesek lejelenteni azt a Fővárosi Vízművek Zrt és a Díjbeszedő Zrt felé.

Amennyiben a fent leírtak nem adnak választ az Ön kérdéseire, problémáira és további kérdései lennének, úgy írjon nekünk e-mail címünkre: info@bestviz.hu

© Best Kft 2010